+46 (0)300-22320 info@effecta.se
Logga in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Entreprenad

  • måndag, 08 februari 2016 08:15

Effecta har sedan 1998 varit marknadsledande inom termisk solenergi, när solceller på allvar började introduceras i Norden var vi givetvis delaktiga även i den delen av solenergibranschen. Vi gör löpande större entreprenader där vi projekterar, levererar, installerar och driftsätter hela solcellsanläggningar för kommun, stat, landsting och fastighetsägare som vill förädla sina fastighetsbestånd. Vår personal har en gedigen kunskap av hela kedjan från projektering till slutbesiktning vilket gör oss till en naturlig och pålitlig partner när det krävs kunskap, förståelse och erfarenhet av större solcellsanläggningar.

KONSULTATION - VIKTEN AV ATT FÅ DET RÄTT FRÅN START

Att projekteringen och systemet blir korrekt planerat är av absolut största vikt för att energibesparing, systemfunktion och systemkostnad blir rätt, vi vet detta och när du som uppdragsgivare anlitar Effecta ser vi till att du får ta del av vår samlade erfarenhet och kunskap. En del av projektet utgörs av produkter och tekniska specifikationer utifrån en kravanalys, därifrån så skall montaget kunna utföras på ett säkert och tidseffektivt sätt med rätt montagedetaljer utifrån fastighetens förutsättningar. Vårt sortiment ger oss inga begränsningar i vår rådgivning till dig som kund, vi har system och lösningar för alla tänkbara montagesituationer och önskemål.  

STABILITET - LUGN, VI HAR FUNNITS SEDAN 1983

Effecta är inga opportunister som söker möjlighet till snabb tillväxt i alla lägen, vi har funnits sedan 1983 och är en komplett leverantör av solenergilösningar såväl termiska lösningar såsom solcellslösningar. Förutom vårt mycket starka ben av solrelaterade produkter så har vi egen tillverkning av biobränslepannor och ackumulatortankar för villabruk. Vi är ett stabilt företag som sedan starten 1983 har vuxit organiskt och vet vikten av att hårt arbete lönar sig för framtida tillväxt. 

VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

Oavsett ifall ditt projekt är en abstrakt fundering i ett inledande skede eller ett detaljerat förfrågningsunderlag så kan vi räkna och rådge i ditt projekt. Alla våra kunder har olika förutsättningar och kunskapsnivå, just därför anpassar vi oss efter dina förutsättningar. Vi kan erbjuda allt från en full projektering fram till slutbesiktning med allt vad det innebär däremellan, vi gör totalentreprenader, delentreprenader, underentreprenader och leveranser allt utifrån kundens önskemål.