+46 (0)300-22320 info@effecta.se
Logga in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Förrådslösning

  • måndag, 09 mars 2015 14:22

FÖRRÅDSLÖSNING FÖR BULK PELLETS

Bränslepellets behöver någon form av förråd. Historiskt har vi i Sverigen använt oss av sk. veckoförråd med skruv. Nya Effecta Komplett III ger dig helt andra möjligheter till bekvämare och mer ekonomisk pelletseldning. Det finns givetvis en rad olika möjligheter att bygga sitt bulkförråd på. Vi visar några exempel nedan. Det är lämpligt att rådfråga antingen Effecta eller den tänkta pelletsleverantören innan förrådet byggs. Är du osäker på hållfastheten prata med en kunnig hantverkare.
 

TRÄSTOMME MED PLATT BOTTEN
 

Ovan ser du hur en enkel lösning på ett hur ett förråd med platt botten kan se ut. Om du har befintliga väggar där förrådet skall stå använder du givetvis dessa för att spara kostnader i material och tid. Fördelen med platt botten är att du får ökad pelletsvolym och behöver ta i mindre golvyta i anspråk. Nackdelen är att du behöver fler sugdysor än i ett vinklat förråd för att transportera ur pelletsen.

INSIDA FÖRRÅD MED PLATT BOTTEN
 

På bilden ovan ser du ramverket och de växlar som behövs till de olika sugdysorna vilka är placerade på botten av förrådet.


SETT OVANIFRÅN MED FYRA SUGDYSOR

Bilden ovan illustrerar fyra sugdysor vilka kopplats till en växel där man skiftar mellan dysorna om pelletsen börjar ta slut. Den aktiva dysan är kopplad till pannans sugenhet.

 

PÅ BILDEN VISAS VÄXEL FÖR SLANG OCH BLINDLOCK

 

 

Om fyra sugdysor är monterad monteras fyra växlar, tre med blindlock och en som är kopplad mot pelletspannan. Skiftet mellan växlarna tar endast någon minut.


FÖRRÅD MED RASVINKEL

Illustrationen ovan visar ett förråd med rasvinkel på ena sidan. Rasvinkeln minskar förrådets volym men även antalet sugdysor. Fördelen med en rasvinkel i förrådet är att det tömmer sig något bättre. Finns utrymme rekommenderar vi därför denna lösning.
 

ÖPPET FÖRRÅD MED RASVINKEL OCH TVÅ SUGDYSOR
 

I förrådet ovan ser du två dysor vilka är skruvade i rasvinkeln och kopplade till en växel på utsidan. På den bortre väggen ser du den duk som måste monteras på motsatt sida inbåset. Duken gör att pelletsen inte blir förstörd när den blåses in i förrådet.


FÖRRÅDET SETT OVANIFRÅN
 

Illustrationen visar två sugdysor ovanifrån. All pellets i närheten av dysorna kommer att kunna sugas ur förrådet. Det blir endast små högar kvar där dysorna inte orkar att ta med sig pelletsen.

 

TVÅ VÄXLAR TILL DYSORNA

  
 

I ett normalstort förråd med rasvinkel används två växlar och två dysor.

 

INSPEKTIONSGLAS

 


I förrådet måste det alltid finnas en öppningsbar lucka så att förrådet kan rengöras servas. Vi rekommenderar även ett ispektionsglas  så att du lätt kan se hur mycket bränsle det finns i förrådet. Det är även av störst vikt att förrådets skarvar är tätade så att det inte smiter ut damm vid påfyllning.